lnimgebig
TRAVEL

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TOÀN PHẦN, BÁN PHẦN CỦA ĐẠI HỌC NGHIÊN CỨU RADBOUD, HÀ LAN

56

Học bổng toàn phần bao gồm học phí € 16,000 và chi phí sinh hoạt € 10,800 (theo quy định của IND, Cơ quan Nhập cư và Nhập tịch Hà Lan, cho năm 2021/2022). Học bổng bán phần Học bổng bán phần sẽ giảm học phí của bạn xuống c&ogr...

Tin tức & Sự kiện

Học Bổng

Tin tức & Sự kiện