lnimgebig
TRAVEL

Tìm hiểu về Trường Dự bị Đại học của Đức

51

Một Học sinh Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Việt Nam, trước khi được chấp nhận vào học tại một Trường Đại học tại Đức, về nguyên tắc, phải vượt qua kỳ “Thi đánh giá chất lượng tương đương” (Feststellungsprüfung – FSP). Về trình độ Văn...

Tin tức & Sự kiện

Học Bổng

Tin tức & Sự kiện