Home / Du Học Đức

Du Học Đức

grid-img1

Tìm hiểu về Trường Dự bị Đại học của Đức

53

Một Học sinh Tốt nghiệp Trung học Phổ thông Việt Nam, trước khi được chấp nhận vào học tại một Trường Đại học tại Đức, về nguyên tắc, phải vượt qua kỳ “Thi đánh gi&aa...

grid-img1

HỌC TIẾNG ĐỨC TRỰC TUYẾN - XU HƯỚNG GIÁO DỤC THỜI ĐẠI MỚI

1011

Lớp học tối đa 10 sinh viên, đảm bảo tối đa tương tác giữa giáo viên và sinh viên Chuẩn các giáo trình theo viện Geothe Khóa học nh...